carstil
carstil Gaz - cechy charakterystyczne

Poszukiwania paliw alternatywnych zastępujących benzynę czy olej napędowy jawią się ostatnio jako konieczność wobec stale rosnących cen tych paliw i wciąż ostrzejszych wymagań ekologicznych. Jest bowiem faktem niezaprzeczalnym, że są one tańsze i mniej uciążliwe dla otoczenia niż najpopularniejsze obecnie paliwa silnikowe. Jednym z takich paliw jest gaz płynny LPG - liquefied petroleum gas będący mieszaniną propanu i butanu. Przy ciśnieniu około 0.83 MPa i temperaturze otoczenia utrzymuje stan płynny i wtedy jego objętość jest 270 razy mniejsza niż fazy gazowej. Przy spadku ciśnienia to paliwo przechodzi w fazę gazową, przechowywane jest więc w stanie płynnym a spalane jako gaz. W ostatnich latach obserwuje się w Polsce bardzo duży wzrost zainteresowania stosowaniem gazu płynnego jako alternatywnego paliwa silnikowego zastępującego benzynę.

carstil LPG na świecie

W niektórych krajach od dawna stosuje się gaz propan - butan. Zakres stosowania LPG jest oczywiście ograniczony, choć w takich krajach jak Holandia, Belgia, Dania czy Włochy można określić go jako znaczący. Na całym świecie porusza się około 5 mln samochodów zasilanych LPG, w tym ok. 700 tyś. w Holandii, 500 tyś. w krajach b. ZSRR, 450 tyś. w USA, 140 tyś. w Kanadzie i już około 350 tyś. w Polsce. W niektórych dużych miastach świata jak Tokio czy Barcelona wszystkie taksówki miejskie są zasilane wyłącznie tym paliwem. Głównym motywem rozpowszechnienia gazu jest ochrona czystości powietrza. Odpowiednia w tym zakresie polityka ekonomiczna niektórych państw skłania część użytkowników pojazdów do stosowania gazu zamiast benzyny. Znacznie niższe ceny gazu i inne ulgi podatkowe rekompensują właścicielom samochodów koszty poniesione na instalację gazową. W Polsce zaistniały obecnie podobne okoliczności sprzyjające rozwojowi tego sposobu zasilania samochodów. Instalację gazową LPG można zamontować do każdego samochodu napędzanego 4-suwowym silnikiem z zapłonem iskrowym. Z eksploatacji pojazdu na gazie wynikają dwie zasadnicze korześci: ekonomiczna i ekologiczna.

carstil Gaz - ekologia

Równie ważny, choć nie doceniany jest także aspekt ekologiczny. Proces spalania mieszaniny propanu - butanu powoduje tworzenie mniejszej ilości związków toksycznych w spalinach. Na podstawie badań przeprowadzonych przez Zakład Inżynierii Chemicznej i Ochrony Środowiska można stwierdzić, iż nie wydzielają się w tym procesie praktycznie żadne szkodliwe substancje, oprócz ograniczonej do 1/4 - w porównaniu z etyliną - emisji tlenku węgla. Jest to zatem paliwo ekologiczne.
Rodzaj paliwa HC CO NOx SO2 Aldehydy Inne Ogólnie
Olej napędowy 6 0.2 25 3.25 7.8 32.5 74.75
Benzyna bez Pb 3 6 50 0.39 2.6 6.5 68.49
Gaz 1.8 0.3 40 0 0 0 42.10


Gaz - ekonomia

Aby lepiej zobrazować pierwszą z nich przyjrzyjmy się poniższej tabeli:
Rodzaj paliwa Zużycie śr. w dm3/100km Cena litra paliwa Koszt 100km
Benzyna 10 l.* ok. 4.90 zł ok. 49 zł
Gaz 10 l.* ok. 1.90 zł ok. 19 zł


* Polonez z silnikiem gaźnikowym.

Różnica jest zatem widoczna, na 100km wynosi ok. 16.90 zł. Podobnie zwiększa się ekonomiczność innych pjazdów gaźnikowych, czy wtryskowych.

Instalacje gazowe - prawo

Na zakończenie jeszcze jedna, dość istotna uwaga. W Polsce urządzenia firmy BRC otrzymały homologację Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej na podstawie pozytywnej oceny technicznej, wydanej przez Instytut Transportu Samochodowego. Urządzenia te mogą współpracować z krajowej produkcji zbiornikami gazu wytwarzanymi przez firmy STAKO i GZWM Grodków. Nie warto natomiast kupować urządzeń nie posiadających polskiej homologacji. Trudno bowiem będzie znaleźć warsztat z odpowiednimi uprawnieniami, który zgodzi się taką instalację zamontować. Niemożliwe stanie się także odnotowanie posiadania takiej instalacji gazowej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
   Copyright © by Skynet 2006